Zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva v Moravčah

Le nekaj desetletij zatem, ko se je na Slovenskem izoblikovala gasilska organizacija, ki danes šteje več tisoč gasilcev in gasilk, pripravljenih, da žrtvujejo svoj čas, svoje moči, svoje sposobnosti, pa včasih tudi svoje življenje zato, da bi reševali človeka, njegovo premoženje in da bi mu pomagali v največjih stiskah, se je začelo organizirano gasilstvo tudi na Moravškem.

Prebivalci Moravške doline so se že davno pred ustanovitvijo Prostovoljnega gasilskega društva pogumno spopadali z ognjenimi zublji. Slovenske novice namreč že davnega leta 1873 poročajo o uspešni gasilski akciji z ročno brizgalno v Selcih pri Moravčah. Takrat je bila gasilska služba organizirana več kot 30 let. Razvoj gasilstva je vse bolj povezoval ljudi v skupnem delu in medsebojni pomoči pri varovanju in reševanju imetja pred uničujočim ognjem.

Po ustanovitvi društva, leta 1900, se je le-to začelo opremljati z ročnimi brizgalnami, obenem pa tudi skrbeti za stalno oskrbo s požarno vodo. Tako so leta 1905 začeli graditi velik rezervoar, v katerega so lahko zajeli 32 kubičnih metrov talne vode. Kmalu za tem so zavzeti gasilci začeli na tem mestu tudi z izgradnjo gasilskega doma, ki je bil dokončan leta 1907. Društvo je vzorno skrbelo za svojo tehnično opremljenost in tudi teoretično in praktično usposabljanje članstva. Posebnost društva je bil tudi moravški nočni čuvaj, ki je nekoč vsako noč hodil s svetilko in helebardo v rokah po trgu.

Leta 1932 je društvo dobilo prvo motorno brizgalno. Vihra druge svetovne vojne je, poleg večine gasilske opreme, vzela tudi življenje najmanj desetim gasilcem. Prelomno leto v delovanju PGD Moravče je leto 1953, ko je društvo razvilo svoj prapor.

V letu 1968 je začel nastajati nov gasilski dom. Pri izgradnji novega doma in njegovi ureditvi za vselitev so se ponovno izkazali člani prostovoljnega gasilskega društva in mnogi drugi občani, ki so poleg materialnih in finančnih prispevkov opravili blizu 8000 delovnih ur.

Leta 1969 so blagoslovili nov gasilski avto (IMV kombi), v jubilejnem letu 1975 pa predali namenu nov gasilski dom.

Leta 1973 se je društvo posodobilo z novo zmogljivo motorno brizgalno Rosenbauer, ki je bila za tiste čase pojem za kvalitetno opremo prostovoljnih gasilskih društev in so bili gasilci zato nanjo še toliko bolj ponosni.

Leta 1979 so se začele priprave na gradnjo nove garaže, kot prizidek k domu, kjer je prostor za avtocisterno in nekaj prepotrebnih prostorov za delovanje društva. Zatulila je tudi nova sirena na domu.

Leto 1980 je bilo posebej plodno in naporno leto. Gradnja nove garaže, ki je bila s prevzemom avtocisterne (AC 16/50) predana namenu leto dni kasneje, in ureditev veseličnega prostora z odrom sta bila plod darežljivosti krajanov in domačih podjetiv ter zasebnikov(mojstrov), ki vsa dolga desetletja vztrajno podpirajo delo gasilcev.

Junija leta 1988 je društvo izročilo svojemu namenu nov orodni avto TAM, ki je svoje naloge opravljal vse do avgusta 2010 in služil svojemu namenu na preko 300 intervencijah.

90. obletnico ustanovitve društva je zaznamoval čas oblikovanja samostojne in neodvisne države Slovenije. Gasilci so kljub težavam v prelomnih časih navdušeno praznovali jubilej. Pripravili so nov prapor, nove uniforme, opremili prostore, opravili veliko izobraževanj in usposabljanj. Mnogi so prejeli jubilejna priznanja za svoje plemenito humanitarno delo v gasilstvu. Tudi društvo je dobilo Republiško priznanje za pomoč in reševanje v poplavah novembra 1990. Vse od leta 1980 pa do danes gasilci zvesto vozijo pitno vodo v sušnih obdobjih v oddaljene kraje in domačije.

Leta 1994 je nastala nova občina Moravče, ki je v svojo zakonsko pristojnost prevzela tudi večji del skrbi za delovanje in razvoj gasilstva.

V jubilejnem letu 1995 je Upravni odbor PGD Moravče sprejel sklep, da se na pročelju doma uredi niša za kiš sv. Florjana – zavetnika gasilcev. Blagoslov kipa je bil opravljen ob svečani proslavi 16. Julija 1995.

Leta 2000 je PGD Moravče praznovalo svojo 100-letnico. Poleg prevzema in blagoslova novega gasilskega vozila-cisterne (DAF GVC 24/50), ki ga je kupilo s pomočjo Občine Moravče ter drugih donatorjev, je društvo pripravilo povorko, kulturni program, medobčinsko gasilsko vajo in svečano sejo društva s podelitvijo gasilskih priznanj. Leta 2001 se je začel, v čast dolgoletnega člana gasilskega društva Staša Lebarja, memorial Staša Lebarja, kjer se tekmuje v izvedbi hitre mokre vaje. Memorial poteka vse do danes, kjer redno tekmuje tudi do 30 ekip iz gasilskih društev po celi Sloveniji.

14. avgusta 2005 je društvo praznovalo 105-letnico. Spomladi istega leta so se lotili priprav na obnovo strehe in prostorov v etaži. S prostovoljnimi prispevki in donacijami mnogih občanov in podjetij ter s sodelovanjem občine se je do spomladi 2006 zbralo dovolj denarja in začelo z delom(prenova strehe, dozidava večnamenske dvorane in izdelava nove fasade).

Leta 2007 se je končala adaptacija gasilskega doma in v namen se je prevzela nova motorna brizgalna črpalka Ziegler, ki je zamenjala dotrajano motorno brizgalno črpalko Rosenbauer, ki smo jo imeli v lasti od leta 1973.

Ves trud je bil povrnjen leta 2008, ko je društvo pridobilo priznanje Turistične zveze Slovenije za najbolj urejen gasilski dom v Sloveniji. To leto pa je prav tako prelomno za prostovoljno gasilsko društvo Moravče, saj je župan podpisal nov sklep o organiziranosti in kategorizaciji društva, in s tem je društvo postalo gasilsko društvo III. kategorije.

Leta 2010 ob jubilejni 110-letnici društva pa je društvo prevzelo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM-1) MB Sprinter 315, ki je zamenjalo dotrajano orodno vozilo TAM, ki je služilo svojemu namenu od leta 1988 na preko 300 intervencijah.

Leta 2011 pa smo prevzeli še prikolico z vso opremo k vozilu GVM-1, ki je opremljeno z motorno črpalko Ziegler, ki smo jo prevzeli leta 2007. Julija 2011 pa smo nakupili avtomatski defibrilator, ki je postal oprema novega vozila GVM-1.

Do leta 2015/2016 pa imamo v načrtih nakup vozila GVC 16/25, ki ga moramo pridobiti zaradi zahtev, ki jih zapoveduje status gasilskega društva III. kategorije.