Prizidek

Počasi se daleč pride. Prizidek h gasilnemu domu lepo napreduje.