Intervencija 03.12.2015 14:27

Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, Vegova ulica 32, Moravče.
Po prihodu na lokacijo prijave dogodka, smo preverili prostore in sledi Sršenov ali gnezda nismo našli. Po dogovoru z osebjem ZD Moravče se v primeru ponovne pojavitve sršenov pokliče PGD.
Iz PGD Moravče so sodelovali 3 gasilci.