ODPRAVLJANJE POSLEDIC ŽLEDA V PGD MORAVČE, 01.02.2014 - 08.02.2014

Opis dejavnosti, ki smo jih opravili gasilci PGD Moravče v tednu močnega žledoloma.

V prostovoljnem gasilskem društvu Moravče smo opravili 92 intervencij, od tega 231 različnih dogodkov in 5 prevozov pitne vode. Očistili smo preko 70km cest, na nekatere odseke smo odšli tudi po 10-krat. Skupaj je sodelovalo 397 gasilcev, ki so opravili 2295 delovnih ur kar v povprečju znaša 55,7 delovnih ur na gasilca. Kraje smo kolikor je bilo v naši moči oskrbovali z agregati, odstranili smo preko 450 podrtih dreves in pomagali napeljati približno 1km električne napeljave do Sv. Mohorja ter očistili tudi elektro traso od Pogleda do Sv. Mohorja.

Med intervencijami smo uporabljali 14 motornih žag, od katerih je večina privatna last gasilcev. Porabili smo okoli 25 litrov olja za mazanje verig, 45 litrov goriva za motorne žage, 50 litrov goriva za agregate, dodatno pa so ga prispevali še uporabniki agregatov. Porabili smo tudi okoli 200 litrov goriva za vozila. Imeli smo dva loma motorne žage, pokvaril pa se je tudi en agregat, katerega so na servisu urgentno popravili, tako da je bil že isti dan v uporabi.

Z veseljem lahko povemo, da se pri delu ni poškodoval noben od gasilcev, kar nas je pri vsem skupaj najbolj skrbelo. Skupaj smo tako gasilke in gasilci PGD Moravče v tem obdobju opravili 2280 delovnih ur.

V veliko pomoč nam je bil Franci Avbelj z gradbeno mehanizacijo in 125kW agregatom, ki je napajal naselji Negastrn in Vinje. Zahvaljujemo se tudi podjetju IMP Moravče, ki je brez pomislekov priskočilo na pomoč z agregati in županu Martinu Rebolju, ki je organiziral prehrano za gasilce.

Ne smemo pozabiti niti gasilskih kolegov iz ostalih gasilskih društev, ki so v tem času prav tako vlagali nadčloveške napore.

Poveljnik PGD Moravče,

Anže Srenjšček